Generatie Y vs Generatie Z

Ze zijn veel bestudeerd en er is veel over ze geschreven: Generatie Y, beter bekend als de millennials. Zij vormen momenteel een belangrijke groep op de markt, maar de volgende generatie is alweer in aantocht: Generatie Z. Ook zij zijn opgegroeid in een digitale wereld met sociale contacten, entertainment en alles dat ze maar willen weten binnen handbereik op hun smartphone. 

Er zijn overeenkomsten tussen deze twee generaties, maar er zijn ook verschillen tussen Gen Y en Gen Z. In dit artikel komen beide aan bod! We gaan het onder andere hebben over:

  • Kenmerken van millennials
  • Kenmerken van generation Z
  • Verschillen tussen de generaties
  • Overeenkomsten tussen de generaties

Kenmerken van millennials

Algemene kenmerken

De millennials, ofwel generatie Y, zijn geboren tussen grofweg 1980 en 1995 tot 2000. Zij waren de eerste digital natives en zijn opgegroeid in een periode waarin de snelle ontwikkelingen van het internet op gang kwamen. 

Millennials worden gekenmerkt door veel aandacht voor de zelf en een overwegend positief zelfbeeld. Hierdoor zijn zij zich meer bewust van hun eigenwaarde en zetten ze sneller hun hakken in het zand als ze zich onrechtvaardig behandeld voelen. Deze kenmerken leiden er echter toe dat ze ook wel als verwend en lui getypeerd worden. 

Verder hechten millennials veel waarde aan de idealen achter bedrijven. Zij hebben het niet zo met bedrijven die enkel voor de winst gaan, maar zoeken naar een betekenis achter het bedrijf. 

Betekenis is tevens belangrijk in hun vrije tijd. Ze vinden zelfontplooiing, het opdoen van levenservaringen en het halen van persoonlijke doelen erg belangrijk naast hun werk.

Tenslotte zijn millennials erg liberaal en open-minded, wat onder andere naar voren komt in hun tolerantie richting minderheden. 

Millennials en carrière

Millennials staan erom bekend veel van baan naar baan te springen en oneindige flexibiliteit te willen. Toch blijkt uit onderzoek dat het aantal millennials dat een vaste baan wil, niet zo veel lager is dan de vorige generatie toen zij even oud waren als millennials momenteel zijn. 

Wel is het waar dat millennials over het algemeen meer willen dan enkel hard werken voor 40 jaar en dan met pensioen. Ze verlangen meer voldoening op zowel zakelijk als persoonlijk vlak. Een goede werk-privébalans is hierbij erg belangrijk. 

Voor millennials draait succes niet slechts om carrière maken, maar ook om het hebben van controle over hoe en waar ze werken en de mogelijkheid prioriteit te geven aan wat zij op dat moment belangrijk vinden.

Millennials en vrije tijd

Eén van de redenen dat een balans tussen werk en privé voor millennials zo belangrijk is, is zodat ze voldoende vrije tijd en ruimte hebben om zich ook op persoonlijk vlak te kunnen ontwikkelen. Ze doen graag verschillende levenservaringen op en hechten bijvoorbeeld veel waarde aan reizen. Voor de millennial is vrije tijd een middel om aan zelfontplooiing te werken. 

Millennials zijn opgegroeid met meer mogelijkheden om zichzelf in huis te vermaken dan de generaties voor hen. Netflix vervangt de bioscoop en via sociale media kunnen ze contact hebben met al hun vrienden en met andere mensen over de hele wereld. 

Een aanzienlijk deel van de vrije tijd besteedt de millennial dan ook online, met name op social media. Dit is voor hen niet enkel een manier om met vrienden en familie te communiceren, maar tevens een weg via waar ze hun interesses en mening kunnen delen en hun leven kunnen tonen aan de rest van de wereld. 

Kenmerken van generatie Z

Algemene kenmerken

Generatie Z is de generatie na de millennials, geboren tussen circa 1997 en 2012. De oudste leden van deze generatie beginnen nu net zo’n beetje aan hun opkomst op de arbeidsmarkt en kunnen daarmee serieus geld uit gaan geven.

Gen Z’ers zijn erg globaal georienteerd, met contacten over de hele wereld. Vaak hebben ze meer overeenkomsten met hun online vrienden dan met de leden van oudere generaties in hun directe omgeving. Hun leven draait vooral om de online wereld, mede dankzij het feit dat Generatie Z weinig of niets heeft meegekregen van de tijd voor de razendsnelle opmars van het internet en technologische ontwikkelingen. 

Generatie Z wordt daarnaast gekenmerkt door hun activistische aard. Ze zien zichzelf als wereldverbeteraars en voelen de drang om recht te zetten wat de generatie(s) voor hen hebben laten liggen. 60% van de Gen Z’ers geeft aan een grote impact op de wereld te willen hebben, tegenover 39% van de millennials.

Ook deze generatie hecht waarde aan de boodschap achter een merk of bedrijf. Ze wisselen makkelijk bedrijven in die niet aan hun wensen of waarden voldoen. 

Zo komen we eveneens bij de zeer korte aandachtsspanne van deze generatie. Als de content niet relevant genoeg is voor hen scrollen ze zonder enige moeite verder. 

Generatie Z kent een aversie richting bedrijven die in hun ogen niet authentiek genoeg zijn. Ze willen een directe boodschap, geen mooie doch loze woorden daaromheen. Het heeft voor bedrijven dan ook weinig zin om een ander beeld neer te zetten dan zij daadwerkelijk zijn, want hier prikt Generatie Z eenvoudig doorheen  [1].

Generatie Z en carrière

Voor Generatie Z zijn een stabiel inkomen, sparen en zekerheid erg belangrijk in hun zoektocht naar een goede baan. Dit komt voort uit de tijden van economische crisis waarin zij zijn opgegroeid. Tegelijkertijd wordt deze generatie geïnspireerd door de succesverhalen van de vele start-ups die als paddestoelen uit de grond schieten [1]. Een onderzoek onder Gen Z’ers toont aan dat ruim 61 procent liever een eigen bedrijf begint dan te werken voor iemand anders. Sterke ondernemersambities hebben ze dus zonder meer. Wel blijven ze met dit soort dingen een realistische kijk houden [2]. 

Een ander aspect dat de ambities van Generatie Z kenmerkt, is hun verlangen om inspraak te hebben op hun carrière. Ze stellen liever hun eigen carrièrepad samen dan dat het bedrijf waarvoor ze werken dit tot in de details voor hen vastlegt [3]. 

Tot slot meet Generatie Z het hebben van succes af aan hoeveel geld en luxegoederen iemand heeft [1].

Generatie Z en vrije tijd

Gen Z’ers zijn bijna allemaal online te vinden. Met name social media platforms YouTube, Instagram en Snapchat zijn erg populair onder deze jongeren. Wel zijn Gen Z’ers zich er erg van bewust wat ze precies online zetten en wat niet, ook zijn zij meer bezig met op welke social media kanalen hun profiel voor iedereen toegankelijk is en welke ze op privé zetten [4]. 

Op social media zijn Gen Z’ers vooral veel bezig met hun personal branding en hun individualiteit. De merken waarover ze posten, de berichten die ze plaatsen – alles moet bijdragen aan hun personal brand en passen bij het online imago dat ze nastreven [1]. 

Veel van hun vrije tijd wordt online besteed, vaak binnenshuis achter een beeldscherm. Via hun smartphone houden ze contact met de hele wereld en vinden ze entertainment. 

De online wereld heeft tevens een grote invloed op het koopgedrag van Gen Z’ers. Reviews van vrienden en online influencers vinden zij betrouwbaarder dan commercials van merken en bedrijven [1].

Verschillen tussen de generaties

Verschillende ervaringen tijdens het opgroeien

Omdat de generaties in verschillende decennia geboren zijn, zijn de gebeurtenissen uit de wereld om hen heen die ze zich kunnen herinneren, verschillend. De meeste millennials kunnen zich de aanslagen van 9/11 goed herinneren, terwijl Gen Z in de jonge jaren vooral de economische crisis en de nasleep daarvan heeft meegekregen [5].

Daarbij komt nog dat millennials juist geboren zijn tijdens economisch goede tijden. Zij zijn hierdoor over het algemeen optimistischer in hun werkende leven, waar Generatie Z een realistischere of meer pragmatische kijk op werken heeft. Gen Z’ers gaan dan ook zuiniger met geld om en zijn zich er meer van bewust dat het op kan raken. Voor hen is het daarom cruciaal dat een product het geld waard is, terwijl millennials daarnaast ook waarde hechten aan de ervaring van het aankoopproces [6].

Meegaan met merken tegenover individualiteit

Op de basisschool en middelbare school waren millennials omringd door veel zichtbare merken. Ze hechten veel waarde aan merkkleding en zijn bereid daarvoor te betalen. Generatie Z wil juist niet zo sterk door dergelijke merken gedefinieerd worden. Voor hen is de personal brand belangrijk. Ofwel, zij hechten meer waarde aan individualiteit en het vinden van een (online) community waarin zij zich thuisvoelen [6].

Verschillen op gebied van carrière

Zoals eerder al benoemd is, is generatie Z minder geneigd om risico’s te nemen en zijn zij realistischer wat betreft baanmogelijkheden dan millennials. Ze zoeken meer stabiliteit en zekerheid in zowel hun werk als hun financiën. Millennials gaan hier losser mee om [5].

Daarnaast zijn Gen Z’ers meer open naar experimenteren met werk en zijn ze meer ondernemend. Veel Gen Z’ers hebben een soort “eigen onderneminkje” waaruit ze extra verdiensten ontvangen [4]. 

Verschillen op gebied van social media gebruik

Millennials en Generatie Z worden meer dan eens op één hoop gegooid, vooral omdat beide generaties gekenmerkt worden door hun actieve online leven en het haast onophoudelijke gebruik van digitale apparatuur [4]. Toch zijn er tussen deze generaties wel degelijk verschillen in hun social media gedrag te vinden. 

Verschillen in soort social media

Allereerst zit er een verschil in de social media platforms waar beide generaties veel op zitten. Bij de millennials heeft Facebook nog steeds aardig wat populariteit en ook Twitter geniet van millennials nog meer aandacht dan van Generatie Z. De Gen Z’ers zijn namelijk vooral te vinden op YouTube, Instagram en Snapchat [4]. 

Gen X meer bewust van de gevolgen van zichtbaarheid op internet

Beide generaties delen graag hun leven via social media, waarbij millennials vooral erg veel aspecten van hun leven online deelden. Voor hen waren social media immers iets nieuws, waarvan de valkuilen nog onontdekt waren. Gaandeweg kwam generatie Y erachter dat dingen op internet daar voor altijd blijven staan [4]. 

Generatie Z is zich beter bewust van de gevaren van internet en bekijkt kritischer wat zij wel en niet delen met de buitenwereld dan dat de millennials deden toen zij de leeftijd van de huidige Gen Z’ers hadden [1]. 

Entertainment vs. delen

Generatie Z is bovendien nog meer visueel ingesteld dan de millennials waren [1]. Ze kijken liever naar foto’s en video’s dan naar stukken tekst. Ook hun aandachtsspanne is nog korter. Zo’n 8 seconden, vergeleken met 12 seconden bij millennials [4]. 

Generatie Z ziet sociale media daarnaast meer als een plek waar zij entertainment vinden dan een plek waar zij met alles uit hun leven pronken. Bij de millennials is dit eerder omgekeerd [4]. 

De waarde van online contact

Tenslotte vindt Generatie Z online contact vrijwel net zo waardevol als face-to-face contact in het echt. Millennials hechten wel meer waarde aan contact in het echt. Dit zou kunnen komen door het feit dat millennials zich nog dingen kunnen herinneren van de tijd voor de explosieve groei van de populariteit van internet en sociale media [7].

Verschillen op gebied van vrije tijd

Ervaringen of producten

Een eerste verschil op gebied van vrije tijd dat opvalt tussen de generaties, is dat millennials meer waarde hechten aan het opdoen van ervaringen in het leven, terwijl Gen Z’ers het bezitten van belangrijke producten interessanter vinden [5]. 

Hier staat tegenover dat wanneer het aankomt op shoppen, millennials veel online winkelen, maar Generatie Z liever de ervaring van shoppen in een fysieke winkel heeft [6]. 

Brand loyalty

Millennials kennen een veel sterkere brand loyalty dan de generatie na hen. Ze laten zich leiden door merken die op één lijn liggen met hun waarden en zijn bereid daarvoor een hoger bedrag neer te tellen. Ondanks dat Generatie Z eveneens veel waarde aan idealen hecht, gaan zij wel zuiniger om met hun geld. Zij doen meer aan het vergelijken van prijzen van verschillende aanbieders en het rondkijken om te speuren naar hetgeen dat zij de beste deal vinden [7].

Overeenkomsten tussen de generaties

Op het internet worden veelal de verschillen tussen generatie Y en Z benadrukt, maar er zijn ook een aantal overeenkomsten aan te wijzen tussen de generaties. Zo hechten beide generaties veel waarde aan merken die transparant zijn en met meer bezig zijn dan enkel het maken van winst. 

Ook delen de twee generaties hun wantrouwen richting reclames van bedrijven en vertrouwen ze meer op de mening van vrienden en influencers over producten [6].

Grote diversiteit

Beide generaties zijn de meest divers samengestelde generaties tot nu toe. Verschuivende demografische zwaartepunten en de verschillende effecten van de economische crisis op de generaties hebben hun kijk op het publieke beleid beïnvloed. Zowel millennials als Gen Z’ers tonen meer openheid naar een diverse maatschappij. Diversiteit wordt daarbij als een aanwinst voor de gemeenschap gezien [7]. 

Overeenkomsten op gebied van carrière

Verlangen naar meer vrijheid

Vanuit hun opvoeding en de wereld waarin zij zijn opgegroeid, zijn beide generaties eraan gewend enige inspraak te hebben op hun omgeving. Daarnaast kennen zij hun eigen waarde. Deze twee kenmerken komen terug in hun gedrag op de werkvloer. Generatie Y en Z hebben het niet zo met een strikte hiërarchie. Bovendien laten zij makkelijker van zich horen dan de generaties voor hen [8].

Het verlangen naar vrijheid en flexibiliteit komt eveneens naar voren in hoe beide generaties hun carrière willen samenstellen. Zij willen zelf inspraak hebben op hun carrièrepad en niet alles voor hen laten bepalen door bijvoorbeeld de werkgever [8].

Kijk op werk

Dankzij de effecten van de crisis hebben zowel millennials als Gen Z’ers er minder vertrouwen in dat loyaliteit aan één werkgever beloond zal worden. Vooral in de steeds competitiever wordende wereld is dit in hun ogen geen vaststaand feit meer [7].

Beide generaties delen bovendien hun zoektocht naar een bedrijf waar meer achter zit dan alleen winst maken [8].

Overeenkomsten op gebied van social media

Bedrijven moeten online zijn

Als een bedrijf online niet bereikbaar is of zelfs helemaal niet vindbaar, dan is de kans groot dat zowel de millennial als de Gen Z’er nooit van het betreffende bedrijf zal horen. Beide generaties verwachten dat merken en organisaties aanwezig zijn op het internet. Ook waarderen ze het als ze een connectie kunnen opbouwen met het bedrijf wanneer dit aanwezig is op social media. 

Hierbij is het wel belangrijk dat het bedrijf authentiek blijft en dat het geen façade op probeert te zetten om de aandacht van millennials of Gen Z’ers te vangen [7]. 

Social media is meer dan alleen communiceren

Social media wordt door beide generaties gezien als meer dan alleen communiceren met vrienden en familie. De platforms bieden een manier op interesses te delen, meningen te uiten en om de mening van anderen te bekijken. 

Slot

Er zijn duidelijke overeenkomsten en verschillen aan te wijzen tussen de twee generaties, waar zowel zijzelf als bedrijven en overheid interessante informatie uit kunnen halen. Toch gaat het te ver om te stellen dat het zo zwart-wit is dat een hele generatie onder dezelfde kenmerken valt. Binnen beide generaties zijn er tussen individuen ook talloze verschillen aan te wijzen. 

Laten we de informatie over deze twee groepen nuttig gebruiken, maar laten we ook de individualiteit niet vergeten – de Gen Z’er zal je dankbaar zijn!

Bronnen

Hoofdafbeelding door Markus Spiske temporausch.com via Pexels

Leave a comment